Wyjazd do Ashington

W dniach 25-30 listopada 2018 roku grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach projektu Erasmus + „Europlay”. Maja Masek, Paulina Wałek, Ola Kocyła, Hania Mosoczy, Tomek Słonina i Sajmon Jackowski pod opieką p. Pauliny Chaim i Marty Włodarczyk udali się do Ashington w Wielkiej Brytanii, by wraz z rówieśnikami ze szkół partnerskich z Włoch, Niemiec i Anglii pracować nad trójwymiarowym projektem placu zabaw. Podczas warsztatów projektowych uczniowie samodzielnie stworzyli w programie TinterCAD projekty placów zabaw, które następnie zostały wydrukowane w technologii 3D.

Pobyt w Wielkiej Brytanii dostarczył uczestnikom projektu licznych wrażeń. Do najważniejszych zaliczyć należy wizytę w fabryce firmy Dulux i spotkanie z uroczym psem o imieniu Maddie, występującym w reklamie telewizyjnej, warsztaty terenowe na wietrznym wybrzeżu Northumberland i wspólne budowanie tamy, oraz ognisko, poprzedzone drużynowym patroszeniem ryby…

Wyjazd do Anglii był dla uczniów naszej szkoły nie tylko wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, ale też szansą na poznanie innych kultur i zawarcie międzynarodowych przyjaźni. A zapytani o to, czego nauczyli się podczas wymiany, odpowiedzieli zgodnie – PRACY ZESPOŁOWEJ!