ZMIANY W DOKUMENTACH SZKOŁY

Dyrektor szkoły informuje, że z dniem 17 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy tekst jednolity Statutu Szkoły, w związku z uchwalonymi zmianami przez Radę Pedagogiczną SP 3 w § 54 i 56.

Z dniem 17 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały również zmiany w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Uprasza się rodziców o zapoznanie się z ww. dokumentami.