14 października dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły przypomina, że 14 października w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w godzinach od 6.00 do 16.00 prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.