„Spadające tuby”

tubyAudycja muzyczna dla uczniów klas 1 - 3
pt. „Spadające tuby" - gra muzyczna na tubach
termin - 29 kwietnia 2014 r.
Zapraszamy.