Próbny Sprawdzian w klasie 6 - NOWA ERA

news-min26 listopada 2014 r.:

1. Część I: godz. 9.00 – język polski i matematyka,
2. Część II: godz.11.45 – język angielski, język niemiecki

Udział szkoły w programie diagnoza Przed zgłasza jej Dyrektor.

1. Zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2014 r.
2. Arkusze i karty odpowiedzi będą umieszczone do pobrania z portalu na dzień przed sugerowanym terminem testu(sekretariat)
3. Kartoteki i schematy oceniania będą do pobrania dzień po sugerowanym terminie testu (sekretariat)
4. Wprowadzanie wyników z testów do 12.12.2014 r. – (wychowawcy klas 6)
5. Raporty wyników na tle badanej próby ogólnopolskiej od 31.12.2014 r. (sekretariat)
6. Zapoznanie rodziców z raportem – styczeń 2015 r. (wychowawcy klas 6)
• Zebranie narzędzi piśmienniczych od każdego ucznia (wychowawcy klas 6)
• Przygotowanie sal lekcyjnych (wychowawcy klasy) zgodnie z procedurami Sprawdzianu klas 6 CKE
• Pobranie testów z sekretariatu – wyznaczone osoby – na 15 min. przed rozpoczęciem Części I. i II.