EXPERT DODAWANIA I ODEJMOWANIA

13 stycznia 2015 roku
klasa 5a i p. Renata Mucha
organizują dla wszystkich chętnych
egzamin ze znajomości dodawania
i odejmowania pamięciowego.

13 stycznia 2015 roku (wtorek) komisja składająca się z trzech młodych "egzaminatorów" przepyta innych uczniów i chętnych pracowników naszej szkoły podczas 4 kolejnych przerw lekcyjnych. Począwszy od pierwszej przerwy, a skończywszy na przerwie po czwartej lekcji. Stanowiska „egzaminatorów" będą ustawione na III piętrze naszej szkoły. Uczniowie będą musieli poprawnie obliczyć pięć działań dodawania i pięć działań odejmowania, aby otrzymać tytuł
EXPERT DODAWANIA I ODEJMOWANIA".

Zapraszamy uczniów wszystkich klas, nauczycieli, pracowników naszej szkoły i rodziców.