Oferta edukacyjna 2020/2021

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi w roku szkolnym 2020/2021

 

 pdfHarmonogram zajęć w ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021