Lidia Radzioch z 1b laureatką konkursu!

Głównym celem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia” było zainteresowanie uczestników historią, kulturą i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Przedmiotem konkursu była praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika, wykonana dowolną techniką.

Uczennica klasy 1b Lidia Radzioch stworzyła wyjątkowo interesującą pracę i zajęła 3 miejsce w kategorii 6-10 lat.

Gratuluję laureatce i życzę wielu sukcesów – wychowawca Jolanta Kurasz-Dul.