Serdecznie witamy na stronie internetowej

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im opiekę. Stwarzamy dzieciom warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.

Od 2007 roku współpracujemy z Ernst-Rietschel-Grundschule z Pulsnitz (Niemcy). Kontakty ze szkołą partnerską zza Odry, pozwalają poprzez naukę i zabawę, poznać tradycje i zwyczaje zachodniego sąsiada naszego kraju.

http://www.gs-pulsnitz.de

Pulsnitz (Saksonia, Niemcy) to miasto partnerskie Złotoryi, które dzięki ponad 400-letniej tradycji wypieku pierników uzyskało miano "Miasta Pierników".

http://www.pulsnitz.de

Zapraszamy do podróży po internetowej stronie naszej placówki. Mogą tu Państwo znaleźć garść aktualności, a także zapoznać się z historią szkoły.