LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

laboratoria logo

Gmina Miejska Złotoryja otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Gmina Miejska Złotoryja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 331 500 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –„Laboratoria przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się z nowymi technologiami.

Za pozyskane środki finansowe szkoły zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów.

Sprzęt zakupiony w ramach programu uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Wsparcie finansowe zostało przyznane w zależności od liczby uczniów w szkole. Pozyskane środki w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” trafią do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

Wysokość wsparcia :
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi - 146 400 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi - 185 100 zł