Oferta edukacyjna 2021/2022

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi w roku szkolnym 2021/2022

 

 pdfHarmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022