Dzisiaj jest: 20 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Kalendarium dziejów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi


27 LIPCA 1962 ROKU
Rozpoczęcie prac przy ulicy Wilczej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego z Jeleniej Góry - cel stworzenia trzeciej szkoły podstawowej wZłotoryi. Fundusze gromadzono wśród społeczeństwa naszego miasta. Największą pomoc udzieliła nam kopalnia„Lena”, „Trójka”miała stać się 884 TYSIĄCLATKĄ.

3 LISTOPADA 1962 ROKU
Wmurowanie przez przedstawicieli zakładów pracy aktu erekcyjnego.

25 SIERPNIA 1964 ROKU
Inspekcja komisji odbioru zakończona wnioskiem, że budynek nie jest gotowy –stwierdzono liczne usterki. Odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna w ogródku p. Haliny Soboty - domek przy ulicy Wilczej.

WRZESIEŃ1964 ROKU
1 wrzesień -rozpoczęcie roku szkolnego na sąsiadującym ze szkołą zieleńcu. Pierwsze zajęcia odbyły się w terenie, przerwano je jednak, gdyż zepsuła siępogoda.
5 wrzesień - komisyjnie- pod wpływem nacisku władz partyjnych, mimo istniejących usterek, odebranie szkoły.
11 wrzesień - uroczyste otwarcie SP nr 3, następnego dnia m. in. godziny wychowawczej nt.„Poznajemy naszą szkołę”. Naukę rozpoczęło 716 uczniów uczęszczających do 20 klas, zatrudniono 22 nauczycieli. Zajęcia prowadzono w 16 pracowniach, 3 pomieszczenia zajmowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Kierownikiem SP nr 3 był pan KAZIMIERZ KALWAJ.

ROK 1965
styczeń- uruchomienie pracy świetlicy szkolnej- pełni ona także funkcję stołówki.
wiosna - początek budowy boisk szkolnych- także przy udziale młodzieży i rodziców.
listopad - 18 tegożmiesiąca odbywa się pierwsza RADA PEDAGOGICZNA prowadzona przez nowąkierownik szkoły panią BARBARĘ GÓRZAŃSKĄ.

ROK 1966
maj - pierwsze znaczące sukcesy chóru szkolnego prowadzonego przez panią JadwigęKaliciak, II miejsce na przeglądzie powiatowym , udział w eliminacjach wojewódzkich we Wrocławiu.
sierpień -wśród nowych nauczycieli pojawili się późniejsze długoletnie nauczycielki p. Teodozja Górna, p. Danuta Lipińska (Sosa), p. Krystyna Bagińska (Klewko).

ROK 1967
kwiecień - 22 tegożmiesiąca szkoła otrzymuje imię Aleksandra Zawadzkiego, honorowym gościem jest wdowa po nim pani Stanisława Zawadzka.

ROK 1968
grudzień - 7 tegożmiesiąca nadanie Szczepowi Harcerskiemu przy SP nr 3 w Złotoryi imienia„Ludowego Wojska Polskiego".

ROK 1969
wrzesień - wprowadzono, na polecenie Kuratorium Oświaty, obligatoryjny obowiązek noszenia mundurków szkolnych i tarcz.
Harcerze zbierają dary dla dzieci z Wietnamu.

ROK 1970
jesień - do szkoły przybywa grupa uczniów z Jerzmanic i Sępowa. SP nr 3 zdobywa proporzec za 1 miejsce w współzawodnictwie Szkoły Pracy Socjalistycznej. Rozbudowanie księgozbioru bibliotecznego pozycjami przejętymi z Jerzmanic.

ROK 1971
kwiecień - od 19 do 25 Tydzień Patrona w ramach, którego odbyły się m.in. apel, ognisko harcerskie, zabawa, montaż słowo-muzyczny.
czerwiec - kłopoty z ukończeniem boisk szkolnych.

ROK 1972
kwiecień - 17-22 IV Tydzień Patrona m.in. apel, wystawa książek.
W roku szkolnym 1971/72 wykonano czyny społeczne na sumę 33 tysięcy złotych.
Powstanie Małego Samorządu (kl. I-III) - istniał do 1976 roku.

Rok 1973
W związku z reformąoświaty i stworzenie dziesięciolatek informacje podawane rodzicom na ten temat. Zmiany zostały ogłoszone 13 października 1973r.

Rok 1974
13 lutego Szkoła Podstawowa nr 3 staje się szkołą zbiorczą, likwidacją szkoły i filialnej w Sępowie z dniem 1 lutego 1974 roku.
Założenie radioli szkolnej

Rok 1975
Uczniowie w roku szkolnym 1974/75 wykonują plany czynów społecznych, w ramach którego mają m.in. sadzić drzewa i krzewy koło szpitala i obejścia SP nr 3.
sierpień - uchwalenie Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

Rok 1976
marzec - na Radzie Pedagogicznej p. Czesława Bodzioch zapoznaje grono nauczycielskie z problemem dysleksji i dysgrafii.
czerwiec - przejęcie majątku jednostki filialnej w Jerzmanicach Zdrój.

Rok 1977
październik - udział w Radzie Pedagogicznej przedstawicieli młodzieży.
grudzień - wznowienie działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Dusigrosz” pod opieką p. Danuty Sosy.

Rok 1978
Czynione są starania o rozbudowę szkoły - powiększenie sali gimnastycznej, uzyskanie nowych pomieszczeń na bibliotekę z czytelnią i izbę tradycji.

Rok 1979
wrzesień - od nowego roku szkolnego obowiązki dyrektora przejmuje po p. BARBARZE GÓRZAŃSKIEJ p. ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI.
21 września otwarta zostaje IZBA TRADYCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3.
grudzień - spotkanie dzieci z kapitanem MS „Aleksander Zawadzki" panem Stanisławem Tarkowskim
Obchody XV-lecia szkoły.

Rok 1980
Uczniowie korespondują(indywidualnie i zbiorowo) z młodzieżą z ZSRR, NRD, Czechosłowacji.
Władze odwołują reformęoświaty - powrót do koncepcji szkoły podstawowej ośmioklasowej.

Rok 1981
Ogłoszenie raportu wizytatorów Kuratorium Oświaty w Legnicy (wizytacja odbyła się w 1980 roku), który stwierdził, iż budynek wymaga remontu kapitalnego - szczególnie stolarka okienna, dach i podłogi.

Rok 1982
Pracę szkoły zakłóca stan wojenny. Nauczyciele mają zwracać uwagę na treść rozmów młodzieży oraz o ewentualne przekazywanie między uczniami wydawnictw o charakterze antypaństwowych.

Rok 1983
Pierwsze przygotowania do obchodów XX-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

Rok 1984
luty - uchwalenie składu Komitetu Obchodów XX-lecia szkoły pod przewodnictwem dyrektora p. Zbigniewa Wróblewskiego.
sierpień - informacja,że młodzież klas VIII naszej szkoły uzyskała najlepsze wyniki na egzaminach w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi i jedne z najlepszych w województwie.
Obchody XX-lecia szkoły.
Powstanie wydawnictwa„Historia i tradycje szkoły - zarys monograficzny" autorstwa p. Janiny Krzepkowskiej, Renaty Krzyśków, Anieli Lasoń,Haliny Soboty.

Rok 1985
Utworzenie, w związku z kłopotami w nauce uczniów, zespołów wyrównawczych w klasach IV-VIII.

Rok 1986
Powołanie Społecznego Komitetu Pomocy Szkole - zła sytuacja finansowa.
Spotkanie z pisarzem Alfredem Szklarskim - twórcą m.in. cyklu powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego.

Rok 1987
Szkołę zasila duża grupa młodych nauczycieli - p. Magda Bem, p. Janina Kubiak, p. Renata Fuchs, p. Urszula Idzik, p. Anna Markowska, p. Mirosław Szcześniak.

Rok 1988
czerwiec - wybory najmilszej dziewczyny szkoły.
wrzesień - udziałuczniów w wojewódzkich dożynkach (11,IX).

Rok 1989
Obchody XXV-lecia szkoły.

Rok 1990
Uzyskanie wotum zaufania przez dyrekcję - wyniki miały być honorowane 4 lata.

Rok 1991
styczeń - rozwiązanie Spółdzielni Uczniowskiej.
czerwiec - wniosek do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy o likwidację imienia szkoły. Aleksander Zawadzki przestaje być Patronem SP nr 3.

Rok 1992
listopad - powstanie pod opieką p. Alfreda Michlera - Młodzieżowego Koła Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i przejecie opieki przez nich nad Izbą Tradycji.

Rok 1993
czerwiec –ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły, swoją misję kontynuuje p. Zbigniew Wróblewski

Rok 1994
Prace nad rozbudowąszkoły.

Rok 1995
24 lipca - oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły.
1 grudnia - ostatnia Rada Pedagogiczna prowadzona przez pana Zbigniewa Wroblewskiego, obowiązki dyrektora przejmuje pani Danuta Sosa.

Rok 1996
1 stycznia - szkoły podstawowe przechodzą pod opiekę samorządu terytorialnego.
1 lutego - dyrektorem SP nr3 zostaje wyłoniona w konkursie p. Danuta Sosa.

Rok 1997
Przy SP nr 3 ma powstaćbasen – pomysł nie został zrealizowany.

Rok 1998
Nauczyciel SP nr 3 p. Alfred Michler otrzymuje tytuł Złotoryjanina Roku 1997.
Pierwsza prezentacja krajów będących członkami NATO. Apel p. dyrektor D. Sosy o remont kapitalny budynku.

Rok 1999
Początek reformy oświaty. Byli szóstoklasiści idą we wrześniu do gimnazjum. Powstaje pracownia internetowa w SP nr 3.

Rok 2000

Nauczyciel SP nr 3 p. Jacek Kuczyński został Trenerem Roku Zagłębia Miedziowego.
Danuta Sosa otrzymuje zaszczytny tytuł Złotoryjanina Roku 1999.
Wyjście ostatnich klas ósmych.
Pani Krystyna Klewko zostaje Superbelfrem Roku 2000 Powiatu Złotoryjskiego.

Rok 2001
Wakacje –ostateczne przeniesienie Gimnazjum nr 2 do byłego„nowego” skrzydła SP nr 3.
Wakacyjny wyjazd naszych uczniów do Mimonia (Czechy).
31 sierpień –pani dyrektor Danuta Sosa przechodząc na emeryturę, kończy swoją misję.

Rok 2002
1 wrzesień - dyrektorem szkoły zostaje p. Leszek Łukaszewski.

Rok 2003
SP nr 3 odwiedza w ramach wizytacji dekanalnej Ksiądz Biskup Stefan Regmunt.
maj – Po raz pierwszy odbywa się Dzień Europy.

Rok 2004
22 październik– obchody czterdziestolecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi oraz otwarcie hali sportowej.

Rok 2005
27 październik– zostaje nawiązana współpraca partnerska z Grungschule w Pulsnitz (Niemcy).


Kalendarium sporządził: Kajetan Kukla.

1 procent 2022 

bip

Logowanie

Tłumacz

Licznik odwiedzin

Dzisiaj186
Wczoraj382
Wizyt w tygodniu1409
Wizyt w miesiącu7451
Łącznie wizyt759248

telefon zaufania

edoo

szpd

animus

fundacja kghm

uodo tdts logo color rgb

uodo

reaguj masz prawo

Fundacja Rosa
Stop zwolnieniom z WF-u
Teatr TVP

 Fundacja kultury 03

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi

tel. /76/ 878 35 74 fax. /76/ 743 70 75

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.